LED lampor Billigt

LED-lampornas karaktär bidrar till en låg energianvändning och dess hållbarhet leder till att färre ljuskällor måste återvinnas. Än viktigare kanske och jämfört med andra ljuskällor som är energisnåla så innehåller inte LED-lampor kvicksilver såsom energikonkurrenten lågenergilampan.

LED-lampor har en väldigt lång livslängd på i vissa fall upp till 50 000 timmar vilket i förlängningen innebär låga kostnader för underhåll. Den höga effektiviteten innebär samtidigt en mycket låg energiförbrukning.

LED har som nämnts en hög funktionssäkerhet och ljuskällan kan regleras inom hela skalan från 0-100 procent. De tre grundfärgerna gör det enkelt att styra LED-lampornas färger. LED-lampor är tåliga mot stötar och vibrationer samtidigt som livslängden inte påverkas utav att man tänder och släcker. LED innebär att man med enkelhet kan styra ljuset. LED drivs med låg spänning.